Dr Arnau van

Dr Arnau van Wyngaard en gesin

Van links na regs: Erick, Bernard, Esté, Wilma, Arnau en Cobus

 

Deel van die daaglikse bestaan van 'n sendeling - besig om kerkeiendom te herstel sodat dit weer tot diens van die Koninkryk gebruik kan word