Raak Betrokke

Die NG Kerk Piet Retief het besluit om betrokke te raak by die buitepos te Matsanjeni.Hierdie groep mense het op 4 Julie 1999 'n oggenddiens op Matsanjeni bygewoon om nader kennis te maak met die mense wat daar in die kerk is

Piet Retief se lidmate by die Onvewacht grenspos tussen Suid-Afrika en Swaziland

Moontlike Wyses Waarop Gemeentes by Swaziland Betrokke kan Raak

 1. Bring n groepie gemeentelede vir n blote besigtigingstoer na Swaziland moontlik oor n naweek waar ons dan sommige van die buiteposte kan besoek en die Sondag n erediens kan bywoon. Hierdie blootstelling is nog nie genoeg nie, maar kan moontlik dien as stimulus om later met n ander doel Swaziland te besoek.
 2. Ons kan per geleentheid n evangelisasieveldtog rel saam met een of meer van die ringsgemeentes, waar die Afrikaanse lidmate dan ook aktief besig kan wees met die uitdra van die evangelie.
 3. Daar sal in die nabye toekoms n paar bouprojekte aan die gang kom. Indien n gemeente een of twee lidmate het wat bouers is (of goeie kennis daaroor het) kan n span saamgestel word onder hulle leiding om te help met die bouwerk. Ons wil nie graag meer sulke bouwerk doen sonder die hulp van goeie bouers nie, maar onder die leiding van n Christen-bouer kan so-iets n wonderlike geleentheid wees.
 4. Stuur u naam deur na my vir die ontvangs van ons nuusbrief sowel as die aantal wat so n nuusbrief sinvol sal lees byvoorbeeld by selgroepe of Bybelstudiegroepe waar die werk in Swaziland ook gereeld op n gebedslys geplaas kan word.
 5. Vorentoe kan n gemeente dalk oorweeg om n spesifieke werker of pos aan te neem deur byvoorbeeld spesifiek hiervoor voorbidding te doen of op n ander manier betrokke te raak by die pos. So n betrokkenheid kan uiteindelik alle fasette van die gemeente betrek van die JKJA tot by die vrouediens en selgroepe.
 6. Ons het reeds buite Piet Retief betrokke geraak met n evangelisasieveldtog wat vanuit Swaziland in Suid-Afrika aangebied is. Ons is ook bereid om op ander plekke hiermee te help.
 7. Ek wil myself graag beskikbaar stel om op te tree in gemeentes tydens eredienste of sendingnaweke, ens. Soms hoor n gemeente die oproep tot gehoorsaamheid aan Jesus se laaste opdrag net duideliker as n buitestaander presies dieselfde boodskap verkondig wat reeds tientalle kere tevore daar gepreek is deur hulle eie leraar.
 8. Indien u met my wil kontak maak oor enige aspek rondom die sending, is u meer as welkom om te skryf of te bel.

  Dr Arnau van Wyngaard
  Posbus 886
  Piet Retief
  2380

  Tel: 017-8261174
  Faks: 017-8265461
  E-pos: wyngaard@lando.co.za