Hoe kan ek bydra tot die werk?

Indien u ín geldelike bydrae vir die werk wil maak, kan u dit anoniem doen, indien u verkies, deur die geld direk in te betaal by:

Bank: Absa
Tak: Piet Retief
Takkode: 334544
Rek. Nr: 1170 151 964
Naam: Swaz. Reformed Church

Indien u die geld vir ín spesifieke doel wil skenk, moet u my asseblief (sommer per e-pos) daarvan in kennis stel

Dr Arnau van Wyngaard
Posbus 886
Piet Retief
2380

E-pos: wyngaard@lando.co.za

Tel: (017) 826-1174
Faks: (017) 826-5461