’n Droom Word Bewaarheid

Daar word vertel dat Koning Sobhuza I ’n droom gehad het waarin hy vreemde ligvellige mense gesien het met hare “soos aan die stert van beeste” wat na sy land gekom het “in huise wat op platvorms gebou is en deur beeste gesleep word”. In die een hand sou hierdie mense ’n boek hê en in die ander hand metaalskywe. In die droom is Koning Sobhuza I aangesê om die boek (die Bybel) te aanvaar, maar om die metaalskywe (geld) te verwerp. Koning Sobhuza I het toe sy seun, die latere Koning Mswati I, beveel om te gaan soek vir hierdie mense. Toe daar op ’n stadium berig ontvang is van mense wat aan hierdie eienskappe voldoen wat in die omgewing van Wakkerstroom besig was om mense te vertel van Mvelinchanti (“Hy wat eerste verskyn het”) en dat hulle onderwysing gebaseer is op die boek wat Koning Sobhuza I in sy droom gesien het, is ’n afvaardiging na die sendelinge gestuur om hulle te nooi om Swaziland binne te kom met hulle lering. So het dit gebeur dat die Metodiste Kerk begin het met geestelike werk in Swaziland toe James Allison en Richard Giddy saam met twee evangeliste (Job en Mparani) in 1844 na Swaziland vertrek het.

In 1845 is die eerste sendingstasie by Mahamba (ongeveer 30 km Oos van Piet Retief, op die grens tussen Suid–Afrika en Swaziland) gestig. In 1847 het een van die Swazi stamme gevlug vir Mswati wat hulle oor een of ander oortreding wou straf. Hulle het by die sendingstasie opgedaag en toe die koning se soldate daar opdaag het die sendelinge, onder die indruk dat hulle ook gestraf sou word, saam met meer as ’n duisend Swazis op die vlug geslaan. Dit is dan ook waar Mahamba (“die vlugtelinge”) sy naam vandaan kry. Eers in 1880, het die sendelinge na Swaziland teruggekeer en die werk wat daar begin is, voortgesit.

 

’n Pragtige kerkgebou staan tot vandag toe nog by Mahamba waar die Metodiste steeds werksaam is.