EE III


In Januarie 1993 is die eerste EE III kliniek in Swaziland aangebied. Spanleiers van die Ned Geref Gemeente Port Elizabeth Hoogland, het onder leiding van hulle leraar, Ds. Nico van Wyk, na Swaziland gekom om die eerste Swazi kerkleiers in die EE III evangelisasiemetode op te lei

 

Die bekende evangelis, Harold Peasley, het ook deel van die lesings aangebied tydens hierdie eerste kliniek in Swaziland

Gedurende Julie 1996, het 'n span van die Coral Ridge Presbyterian Church in Fort Lauderdale, Florida, op Dwaleni die eerste EE III Jeugkliniek in Swaziland aangebied


Vier van die persone wat gehelp het om die Jeugkliniek te organiseer: Arnau van Wyngaard, Nico van Wyk (Direkteur: Opleiding, EE III SA), Rick Bond (Evangelism Explosionn Vise-President vir Jeug EE) en Randy Draughn (Jeugleraar, Coral Ridge Presbyterian Church)