Ekumeniese Bande

Op die oomblik is die Swaziland Reformed Church deel van drie ekumeniese liggame:

  1. Swaziland Conference of Churches
  2. Federale Raad van Nederduitse Gereformeerde Kerke
  3. Gereformeerde Ekumeniese Raad