Federale Raad van Nederduitse Gereformeerde Kerke

Soos dit duidelik blyk uit die agtergrond, het die Swaziland Reformed Church ontstaan vanuit die sendingarbeid van die Nederduits Gereformeerde Kerk (NGK) en is derhalwe onlosmaaklik verbind aan die NGK sowel as ander kerke wat deur die NGK tot stand gekom het. Al hierdie kerke behoort saam aan die familie van Nederduits Gereformeerde Kerke. Meeste van hierdie kerke, hoewel nie almal nie (soos aangedui in 'n artikel geskryf deur Martin Pauw), is verenig in die Federale Raad van Nederduitse Gereformeerde Kerke. Dit is 'n liggaam waar sake van gemeenskaplike belang bespreek word.

Op die oomblik is die toekoms van die Federale Raad nie volkome duidelik nie. Daar is sommige mense wat voel dat die Federale Raad nie genoeg doen om die lidkerke te verenig nie en sommige voel selfs dat die tyd aangebreek het om die Federale Raad te ontbind. Gedurende 'n vergadering van die raad wat in Julie 2000 in Indonesië gehou is, het die lidkerke egter aangedui dat die Federale Raad vir die huidige moet voortgaan om te bestaan.

Alhoewel die Federale Raad nie aktief is op die oomblik nie, is die Swaziland Reformed Church nogtans 'n lid van hierdie liggaam en word dit sodoende amptelik gekoppel aan die ander lede van die familie van Nederduits Gereformeerde Kerke.

Keer terug na "Ekumeniese Bande"