GEREFORMEERDE EKUMENIESE RAAD

Gedurende die jaar 2000, is die Swaziland Reformed Church uitgenooi om aansoek te doen om lid te word van die Gereformeerde Ekumeniese Raad (GER). Lidkerke kom tans vanuit 24 lande in al die kontinente van die wêreld. Algemene vergadering word vier-jaarlike gehou. Tussen die vergaderings word die werk van die raad voortgesit deur vier staande komitees wat spesiale opdragte en programme het wat hulle moet deurvoer. Die komitees is die volgende (in Engels, omdat dit hier gaan oor amptelike beskrywings):

  • The Commission for Mission and Diakonia which covers communication media, sharing resources through diaconal services, and exchange of information on current missionary work.
  • The Commission for Theological Education and Interchange which helps emerging churches with theological training. It also assists the Council in clarifying common theological issues.
  • The Commission for Youth and Christian Education which was created to encourage and develop leadership for youth programs. Christian education of all varieties is also monitored and encouraged under this commission.
  • The Commission for Human Relations was created to formulate strategies to deal with racism and ethnocentricism in our personal and institutional lives.

In Julie 2000, het Dr van Wyngaard die algemene vergadering in Yogyakarta, Indonesië bygewoon. Hy het later 'n verslag geskryf oor die rol van die Swaziland Reformed Church binne die GER, en hierdie verslag is toe gepubliseer in die Mission Bulletin van Desember 2000. Hierdie verslag is beskikbaar op die internet vir diegene wat daarin belangstel om dit te lees. Dit dui aan hoe ons sal baat deur ons lidmaatskap van die GER sowel as plekke waar ons glo ons 'n bydrae kan lewer aan die ander lidkerke van die GER.

Verdere inligting oor die GER is beskikbaar op hulle tuisblad.

Die verwelkomingsete tydens die byeenkoms van die Gereformeerde Ekumeniese Raad in Yogyakarta, Indonesië, Julie 2000

Op 11 Augustus 2001, het Prof Pieter Potgieter, Eerste Skriba van die GER en moderator van die Ned Geref Kerk, die SRC besoek. Hier verskyn die moderator van die SRC, ev. Philemon Gama saam met die moderator van die Ned Geref Kerk, Prof Pieter Potgieter

Keer terug na "Ekumeniese Bande"