Highway Ministry

Een van die wyses waarop ons die evangelie in die wêreld inneem, is deur ons verbintenis met Highway Ministry, 'n organisasie wat as visie het om die evangelie te deel met alle mense wat in die vragmotor vervoerbedryf is. Evangelis Philemon Gama gaan weekliks na Parson's Transport, 'n langafstand vervoermaatskappy wat by Oshoek grenspos geleë is, waar hy dan die evangelie met die werknemers deel. Hy is ook beskikbaar om berading te doen met werknemers wat spesifieke behoeftes het. Aangesien Vigs 'n al hoe groter probleem onder hierdie werkers is, sal hy in die toekoms al hoe meer sy fokus op hierdie behoefte rig.

Indien jy belangstel om meer inligting oor hierdie organisasie te bekom, kan jy met die direkteur, Jan de Bruin, skakel by (016) 349-1996 of per e-pos: highwayministry@freemail.absa.co.za


 

Jan de Bruin, direkteur van Highway Ministry

'n Konferensie is onlangs gehou waar mense wat betrokke is by Highway Ministry, saamgesels het om planne te beraam om 'n groter invloed uit te oefen onder vragmotor bestuurders