Kinderbediening

In Swaziland is 47% van die bevolking kinders onder die ouderdom van 15 jaar, die hoogste persentasie kinders in alle lande in suidelike Afrika. Ons besef terdeë dat die kerk geen toekoms het sonder vandag se kinders nie. Ten spyte hiervan, is kinders steeds die mees afgeskeepte groep in ons kerke van vandag. Die Swaziland Reformed Church het reeds tot 'n groter besef gekom van God se bedoeling met kinders, toe elf persone van Swaziland onlangs in Kinderbediening opgelei is. Drie van hierdie persone sal ook binnekort as groepleiers opgelei word sodat hulle weer ander mense in Swaziland kan help om met kinders te werk.

Verdere inligting oor Petra Kollege se opleiding in Kinderbediening kan op hulle tuisblad verkry word.


 

Hierdie groep Swazis was deel van 72 studente wat deur Petra Kollege opgelei is in Kinderbediening, tydens opleidingsessies wat gedurende 2001 in Piet Retief aangebied is

Gedurende 'n evangelisasieveldtog wat gedurende Mei 2001 in Piet Retief gehou is, is daar spesifiek ook uitgereik na die kinders van die gemeenskap. Die Swazis wat die opleiding in Kinderbediening deurloop het, het na Piet Retief gekom om die kinders te bedien deur middel van sang, speletjies en evangelisasie

 

Die kinders is gehelp om saam te werk aan pragtige kunswerke wat een of ander Bybelse tema uitgebeels het