Manzini


Die kerkgebou van die Ned Geref Kerk op Manzini wat op die oomblik gedeel word met die Swaziland Reformed Church. Planne word gemaak om op 'n stadium 'n eie kerkgebou op te rig


Ds Musa Shongwe is die leraar van die Manzini gemeente. Hier staan hy by een van die kerk se vragmotors

Vader Josef Sihlongonyane (soos hy oral bekendstaan) werk al vir baie jare in die kerk as 'n lekewerker. Hy is eintlik tans op pensioen, maar hy preek steeds bykans elke Sondag in Manzini

Evelinah Mngomezulu is ook in diens van die kerk. Sy help ons met die kinders en is verder ook verantwoordelik vir die voorbereiding van kos tydens kampe en vergaderings

Keer terug na Manzini se kaart