Ontvang ons pos elektronies!

Daar is 'n groeiende groep mense wat graag van tyd-tot-tyd kort brokkies nuus oor die werk in Swaziland wil ontvang, veral met die oog op voorbidding. U kan ook deel vorm van hierdie netwerk van belangstellendes in die werk. Ons gebruik die diens baie verantwoordelik sodat u nie hoef te vrees dat u posbus oorlaai sal word nie.

Om in te skakel by hierdie netwerk, kliek eenvoudig op die volgende skakel en dui aan in watter taal jy graag die nuusbrief wil ontvang:

INTEKEN OP NUUSBRIEF