Makhosini

Die grasdakhuisie aan die regterkant van die foto dien tans as "kerk" vir die mense op Makhosini. Die donkergroen heuwel teen die agtergrond staan bekend as die "koningskoppie" vanwaar Makhosini ("Die plek van die konings") sy naam kry


 

Die fondamente en vloer van die nuwe kerkgebou wat vir Makhosini beplan word


Die rotse bo-op die koningskoppie is een van die tradisionele grafte vir Swaziland se konings. Koning Sobhuza II, Swaziland se vorige koning, is hier begrawe


Terug na Shiselweni Kaart