Matsanjeni

In hierdie rondawel word daar elke Sondag erediens gehou op Matsanjeni.Daar is gereeld meer as 100 mense by so 'n diens en soms soveel as 120 wat ingedruk word in hierdie geboutjie. Die proses is reeds aan die gang om 'n nuwe kerkgebou op te rig nadat die storms van Januarie 2000 hierdie gebou verwoes het


Hier staan ongeveer die helfte van Matsanjeni se gemeente wat op 'n Saterdag 'n klompie besoekers van die NG Kerk op Piet Retief hier ontvang het


Na vele jare se onderhandelinge met die plaaslike hoofman van die Matsanjeni gebied, is 'n perseel aan die kerk gegee en met die hulp van die Ned Geref Kerk van Piet Retief, is 'n nuwe struktuur reeds opgerig. Die mure van die nuwe kerk sal eersdaags gebou word

Terug na Shiselweni Kaart