Vigs Bediening

Hoe ernstig is hierdie probleem? Hierdie is 'n moeilike vraag om te beantwoord. Niemand weet met sekerheid nie. Ons weet wel dat ons te doen het met die ernstigste gesondheidsprobleem in die geskiedenis van Swaziland. Statistieke rondom Vigs is onakkuraat en reflekteer oor die algemeen 'n meer positiewe beeld as wat dit in werklikheid is. Tog lyk dit asof die regering ernstig is daarmee om akkurate syfers te probeer bekom. Alle aanduidings is dat 35% van die totale bevolking tans HIV+ is.

Groot getalle mense sterf daagliks as gevolg van Vigs. Ons kon tot dusver nie betroubare statistiek rondom die aantal sterftes kry nie, maar dwarsdeur die land rapporteer ons lidmate dat hulle daagliks daarvan getuie is hoedat mense in hulle omgewing sterf, teen 'n ongehoorde tempo.

Die geskiedenis van Vigs in Swaziland: In 1986 is die eerste drie persone in Swaziland gevind wat HIV+ was. 'n Jaar later het hierdie drie aangegroei tot tien en een van hulle was reeds in die finale fase van Vigs. Vier jaar later (1991) is 584 mense reeds positief getoets vir die HI virus, 62 persone was in die finale fase van die siekte en 43 mense het reeds gesterf as gevolg van Vigs-verwante siektes.

Swaziland het 'n bevolking van ongeveer 1 miljoen. Indien die 34,2% van alle swanger vroue wat HIV+ is, 'n akkurate aanduiding is van wat in die land in sy geheel aan die gebeur is, beteken dit dat meer as 300000 mense reeds hierdie siekte het.

In Swaziland se koerante, waar die doodsberigte geplaas word, word daar dikwels meer as twee bladsye afgestaan aan hierdie berigte. Meeste van die doodsberigte word vergesel van 'n foto. Met die uitsondering van enkele van hierdie foto's, is al die ander foto's dié van jongmense, in die fleur van hulle lewe, wat gesterf het. Almal weet wat die oorsaak van hierdie mense se dood is, alhoewel niemand dit hardop sê nie. Onder die swanger vroue wat onlangs getoets is, is daar gevind dat meer as 40% van diegene tussen die ouderdom van 20 en 30, HIV+ is.

Wat kan die kerk hieromtrent doen? Ons glo dat die kerk 'n besondere rol het om te speel. Die kerk kan nie verantwoordelikheid neem om entstowwe te ontwikkel nie. Die kerk kan ook nie die taak van dokters en verpleegsters oorneem nie. Ons glo die kerk het 'n taak om mense te bemoedig op dieselfde manier wat Christus sou gedoen het en om aan hierdie pasiënte en aan hulle familielede die boodskap van die ewige lewe in Christus te verkondig.
Wat doen ons reeds? Die Swaziland Reformed Church het vir Evelyn Mngomezulu aangestel met die opdrag om Vigs pasiënte in Manzini se hospitaal te besoek, om hulle en hulle familielede te bemoedig en ook om, wanneer ookal moontlik, aan hulle die boodskap van verlossing in Christus te verduidelik. Evelyn het die EE III evangelisasiekursus met vleuende vaandels geslaag, ten spyte daarvan dat sy nie Engels vlot kan praat nie. Sedert sy in September 2000 begin het met haar werk in die hospitaal, is die volgende resultate reeds gerapporteer:
Aantal mense wat besoek is:
Aantal mense met wie evangelie gedeel is:
Eerste oorgawes aan die Here:
Hernude oorgawes aan die Here:
Geestelike groei:
377
236
61
23
50
Dit is sekerlik een van die mees suksesvolle bedieninge wat ons tans in Swaziland het. Ons wil graag nog baie meer doen as dit, maar ten minste weet ons dat baie van diegene wat die afgelope klompie maande as gevolg van Vigs gesterf het, reeds by die Vader in die hemel is, as gevolg van Evelyn se toegewydheid met haar werk.

Hoe kan ons gehelp word? Vigs patiënte word normaalweg eers in die hospitale opgeneem, kort voordat hulle sterf, omdat daar nie genoeg beddens in Swaziland beskikbaar is nie. Die toestande in meeste van hierdie hospitale is haglik. As ons waarlik 'n invloed wil begin uitoefen in hierdie land, sal ons die volgende moet doen:

  • Nog mense sal aangestel moet word om ook in die ander hospitale in die land te begin werk.
  • Ons sal ons dienste moet uitbrei sodat ons pasiënte kan help, selfs voordat hulle in die hospitale opgeneem word.
  • Pasiënte en hulle familielede moet opgelei word om self by die huise basiese versorging toe te pas ("home-based caring")
  • Ons moet met 'n opleidingsprogram begin om veral jongmense te onderrig in die ware oplossing vir hierdie probleem, om te verseker dat hulle nie die virus kry nie.
  • Swaziland se minister van gesondheid, Dr Phetsile Dlamini, het onlangs aan ons 'n brief geskryf om te vra of ons nie kan help met berading van Vigs beraders nie, aangesien die beraders besig is om in depressie te verval omdat hulle elke dag van hulle lewe net met sterwende mense werk.

Ons het reeds wonderlike finansiële ondersteuning gekry vir Evelyn se werk en ons sal vir minstens nog 'n jaar kan voortgaan met hierdie diens. Ons wil egter bitter graag ons dienste uitbrei, maar onder die huidige omstandighede sal ons dit nie kan doen nie. Daarom vra ons vir u om ernstig te bid oor hierdie saak en as die Here u daarvan oortuig om finansieel by te dra vir hierdie werk, om dan op die volgende skakel te klik om inligting te kry oor hoe u hierdie werk finansieel kan ondersteun: Ek wil graag help!

Skakels na tuisblaaie met meer inligting oor VIGS in die algemeen en in Swaziland in besonder

LAAT WEET MY ASSEBLIEF INDIEN U BEWUS IS VAN 'N TUISBLAD WAT HIER BEHOORT TE WEES, OF INDIEN ENIGE VAN ONDERSTAANDE SKAKELS ONAKTIEF IS:

Dr Arnau van Wyngaard

Algemeen

 

How the HI virus works
HIV Insite (Africa)

AIDS statistics in South Africa
A cultural approach to AIDS in Africa
Averting HIV & AIDS
AF-AIDS
UNAIDS
AIDS in Africa
World Bank report on AIDS in Africa
Yahoo full coverage on AIDS
MSNBC report on AIDS in Africa
Healthopedia - MIV/VIGS

Swaziland

HIV Insite (Swaziland)

Nuusberigte

AIDS Rampant in Swaziland (04/22/1999)
HIV/AIDS devastates Mountain Kingdom (May 1999)
WHO commends Swaziland for open stance on AIDS (05/12/1999)
The Plague on Africa (Jan 2000)
HIV Infections skyrocket in Swaziland (10/23/2000)
Missionaries in Swaziland focus on Aids

Tuisversorgingsprojek (Dwaleni)

VIGS Konferenie (Nhlangano) - 19 November 2005
Ontmoeting met gemeenskap te Dwaleni - 3 Desember 2005
Opleiding van Tuisversorgers - 23-27 Januarie 2006
Swaziland Observer - 13 Februarie 2007

Why are we losing the battle against AIDS? (REC Focus 4 (1) 2004)
Towards a Theology of HIV/AIDS (Verbum et Ecclesia 27 (1) 2006)
On Becoming the Hands and Feet of Christ in an AIDS-Ridden community (Verbum et Ecclesia 27 (3) 2006)
Heeft God misschien een groter plan dan wij hebben?

Evelyn Mngomezulu, wat deur die Swaziland Reformed Church aangestel is as geestelike werker onder Vigs pasiënte in Manzini se hospitaal

Evelyn Mngomezulu by een van die talle Vigs pasiënte in Manzini se hospitaal, nadat sy haar bemoedig het uit die Woord van die Here

Die eerste groep van 32 vrywilligers wat op Dwaleni opgelei is met die oog op 'n Tuisversorgings-projek in die Shiselweni distrik van Swaziland. In totaal is reeds 130 vrywilligers opgelei wat op Dwaleni, Zambodze, Matsanjeni en Lavumisa werk

 

 

Hoe lank gaan ons nog hierdie realiteit ontken?

 

Ry op ry kindergraffies vertel die verhaal van die impak wat Vigs het op die Swazi families